/Stelling: een cursus BHV zou voor iedere werknemer verplicht moeten zijn
cursus BHV zou voor iedere werknemer verplicht moeten zijn

Stelling: een cursus BHV zou voor iedere werknemer verplicht moeten zijn

Een goede bedrijfshulpverlening kan van levensbelang zijn in noodsituaties. De Arbowet verplicht ieder bedrijf dan ook om over de juiste bedrijfshulpverlening te beschikken. Vroeger werden hier aparte wetten voor gemaakt. Hierin werd duidelijk aangegeven hoeveel BHV’ers een bedrijf nodig had. Inmiddels is dit uit de Arbowetten geschrapt en gaan ze er vanuit dat een bedrijf dit zelf kan regelen. Maar wat als een bedrijf dit niet goed regelt? Wie controleert dit dan? Vaak komt dit pas aan het licht als er daadwerkelijk een bedrijfsongeluk is geweest. Onze stelling luidt dan ook: een cursus BHV zou voor iedere werknemer in vast dienstverband verplicht moeten zijn. Maar waarom vinden wij dit en zijn anderen het hier ook mee eens?  

Wat zegt de wetgeving anno 2019?

Op dit moment is ieder bedrijf verplicht om over een goede bedrijfshulpverlening te beschikken. Vaak bestaat er echter onduidelijkheid over deze wetgeving. Wanneer spreken we immers van een ‘goede’ bedrijfshulpverlening? De Arbowet is hier niet al te duidelijk over.


Bij een goed georganiseerde bedrijfshulpverlening is er altijd minstens één BHV’er aanwezig op de werkvloer. Natuurlijk zal dit aantal in grote bedrijven hoger moeten liggen. Daarnaast moet er ook rekening gehouden worden met roosters, vrije dagen, vakanties en ziekte. Met slechts één BHV’er is de bedrijfshulpverlening dan ook nog niet geregeld. Vóór 2007 stond in de Arbowet beschreven dat er op elke 50 werknemers minimaal 1 BHV’er aanwezig moet zijn. Deze regel is na 2007 komen te vervallen. Organisaties zijn wel verplicht om doeltreffende maatregelen te nemen op het gebied van bedrijfshulpverlening. De invulling is naar eigen verantwoordelijkheid.

Waarom zou iedere werknemer verplicht een BHV cursus moeten volgen?

Naar onze mening zijn er meestal onvoldoende werknemers beschikbaar die een BHV cursus hebben gevolgd. Natuurlijk volgt vrijwel ieder bedrijf de gestelde richtlijnen, maar het kan nog zoveel beter. Voldoende BHV’ers kunnen het verschil maken tussen leven en dood. Daar mag dan ook best wel in geïnvesteerd worden. Zeker in bedrijven waar er een groot risico is op bedrijfsongevallen. Daar kan je eigenlijk nooit spreken over te veel BHV’ers. Dat bestaat gewoon niet. Liever te veel dan dat je in een vervelende situatie tekort zal komen.

Stel je eens voor dat er brand uitbreekt. Het gehele gebouw moet ontruimd worden. Heb je dan genoeg aan slechts één of twee BHV’ers? Ons gevoel zegt van niet. Denk hierbij niet alleen aan de veiligheid van de werknemers en werkgevers, maar ook aan de omstanders. Ook zij moeten in veiligheid gebracht worden. Ook bij diefstal of geweld komt de BHV’er van pas. Waarom zouden we dan niet iedere werknemer die in vast dienstverband zit een cursus aanbieden? Hier kan een bedrijf alleen maar profijt van hebben.

Op dit moment is dit natuurlijk niet verplicht, maar veel mensen delen deze mening. Waarom wachten tot het een keer echt fout gaat? Met meer gecertificeerde personen is het tevens voor roostermakers eenvoudiger om hun werk te doen. Zij hoeven geen rekening meer te houden met de BHV schema’s, omdat er simpelweg altijd wel iemand aanwezig is die hulp kan verlenen. Door de bedrijfshulpverlening te optimaliseren, steef je als werkgever naar een gezonde en veilige werkomgeving. Daar maak je je toch sterk voor?